उत्कृष्ट 25 वर्ष !!

  • fenfitnepal@gmail.com
  • Koteshwor,Kathmandu | Phone: +977 01-5147074/5147152

सल्लाहकार समिति

क्र.स.             नाम पद ठेगाना मोबाइल  नं.
श्री कपिल प्रसाद अधिकारी सल्लाहकार संयोजक बाँके ९८५८०२०३३३
श्री सिताराम अग्रवाल बरिष्ठ सल्लाहकार मोरङ ९८५२०४६६७८
श्री राम दयाल शाह बरिष्ठ सल्लाहकार धनुषा ९८५४०२०३३५
श्री भिम बहादुर साउद बरिष्ठ सल्लाहकार कैलाली ९८५८४२०१६६
श्री बालकृष्ण सिवाकोटी बरिष्ठ सल्लाहकार काठमाडौं ९८५१०९०३०९
श्री जितेन्द्र श्रेष्ठ बरिष्ठ सल्लाहकार ललितपुर ९८५१००५४५९
श्री केशव श्रेष्ठ सल्लाहकार सुनसरी ९८४२०२५६७१
श्री अर्जुन रानाभाट सल्लाहकार रुपन्देही ९८५७०२५००६
श्री सानुभाई खड्का सल्लाहकार ललितपुर ९८५१०४९२०९
१० श्री शिव प्रसाद पराजुली सल्लाहकार कास्की ९८५६०२३४०५
११ श्री भद्रमान गुरुङ सल्लाहकार सुनसरी ९८५२०४५००७
१२ श्री राम प्रसाद लामा सल्लाहकार सुनसरी ९८५२०५५६४७
१३ श्री बसन्त रोक्का क्षेत्री सल्लाहकार रुपन्देही ९८५१०१७६०३
१४ श्री चम्पालाल बोथरा सल्लाहकार बाँके ९८५८०२०१०१
१५ श्री श्याम कुमार भारती सल्लाहकार सुर्खेत ९८५८०५१५७८
१६ श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट सल्लाहकार कैलाली ९८५८४२०१६३
१७ श्री सिद्धराज पाण्डे सल्लाहकार कञ्चनपुर ९८६८५९२०५५
१८ श्री पुष्प रत्न बाराही सल्लाहकार ललितपुर ९८५१०४९५२०
१९ श्री दिल राज खनाल कानुनी सल्लाहकार काठमाडौं ९८५१२५८३७०