उत्कृष्ट 25 वर्ष !!

  • fenfitnepal@gmail.com
  • Koteshwor,Kathmandu | Phone: +977 01-5147074/5147152

सल्लाहकार समिति

SnNamePositionsPositionContact No
1Mr. Manjil Babu MaskeySenior Advisorlrtjg9855055166
2Mr. Ramdayal Shah wg’iff9854020335
3Mr. Bhim Bahadur SaudAdvisors}nfnL9858420166
4Mr. Balkrishna SiwakotiAdvisorsf7df08f}+9851090309
5Mr. Sanubhai KhadkaAdvisornlntk’/9851049209
6Mr. Keshav ShresthaAdvisor;’g;/L9842025671
7Mr. Bhadraman GurungAdvisor;’g;/L9852045007
8Mr. Arjun RanavaatAdvisor?kGb]lx9847025006
9Mr. Bijay KarkiAdvisordf]/ª9842020750
10Mr. Shiv Prasad PrajuliAdvisorsf:sL9856023405
11Mr. Jitendra ShresthaAdvisornlntk’/9851005459
12Mr. Arun Sharma PaudyalTechnical Advisorsf7df08f}+9843126333
13Mr. Dil Raj KhanalLegal Advisorsf7df08f}+9741217370