उत्कृष्ट 25 वर्ष !!

  • fenfitnepal@gmail.com
  • Koteshwor,Kathmandu | Phone: +977 01-5147074/5147152

प्रदेश नं.१

S.N.Name of Executive MembersPositionContact No.
1Mr. Ram Prasad LamaChairman9852055647
2Mr. Babu Ram GhimireSenior Chairman 
3Mr. Krishna ShresthaVice Chairman 
4Mr. Narayan Kumar ShresthaSecretary 
5Mr. Bidur KhanalJoint Secretary 
6Mr. Shamu Prasad ThapaTreasurer 
7Mr. Khil Raj PokharelJoin Treasurer 
8Mr. Sunil Kumar BhattaraiSenior Member 
9Mr. Bed Prasad DangalMember 
10Mr. Surendra Man SthapitMember 
11Mr. Nirmal KhatiwadaMember 
12Mr. Sushil KhatriMember 
13Bhakta Bahadur ShresthaMember 
14Mrs. Kamala RaiMember 
15Miss.Dil Kumari GurungMember 
16Mr. Sitaram AgarwalMember 
17Mr. Sushil SedaeMember 
18Mr. Gopal KhatriMember 
19Mr. Rohit KhadkaMember 
20Mr. Shurya Kumar MagarMember 
21Mr. Jharendra AcharyaMember 
22Mr. Surendra FagoMember