उत्कृष्ट 25 वर्ष !!

  • fenfitnepal@gmail.com
  • Koteshwor,Kathmandu | Phone: +977 01-5147074/5147152

मिशन / भिजन

दृष्टि
वन पैदावारमा आधारित साना–ठूला उद्योग, व्यवसायको प्रवद्र्धन र विकासका लागि सहयोग
पु¥याउनुका साथै वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्न अग्रसर रहने तथा उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने
यस महासंघको दृष्टि रहको छ ।

लक्ष्य
वन पैदावारमा आधारित उद्योगी व्यवसायीको पेशागत हकहितको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्दै त्यस
क्षेत्रको उत्पादकत्व एवं उद्यमशीलताको विकास गर्ने यस महासंघको मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।

उद्देश्य
यस महासंघ देहाय बमोजिमको उद्देश्य लिई स्थापना भएको छ ।
क) नेपालभरि छरिएर रहेका वन पैदावारसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरुको हक, हितको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्दै देशको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकास गर्नु,
राष्ट्रिय तथा निजी क्षेत्रको अर्थ व्यवस्थालाई मजबुत र आत्मनिर्भर तुल्याउदै राष्ट्रको अग्रगामी विकासको निम्ति राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा व्यापार, व्यवसाय विस्तार एवं विकास
गर्दै समस्त उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संस्थाको रुपमा कार्य गर्ने, गराउने ।

ख) वन पैदावारसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरुको सामाजिक प्रतिष्ठा उँचो
पार्न तथा पेशागत हक, हितको संरक्षकत्व प्रदान गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई सुरक्षित,
मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने ।
ग) वन पैदावारको दीगो उपयोग र व्यवसायिक स्थायित्वका लागि संघको पहलमा
सरकारी तथा निजी वा संयुक्त लगानीमा वृक्षारोपण गरी, गराई आवश्यक कच्चा पदार्थको
उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै वातावरणीय सन्तुलन र लोपोन्मुख प्रजातिका वन पैदावार
तथा वन संरक्षणमा योगदान गर्ने ।
घ) उद्योगी व्यवसायीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न उनीहरुलाई उन्नत प्रविधि र
सीप सम्पन्न बनाई स्वदेशी कच्चा पदार्थ र श्रमको व्यापक उपयोग गर्दै तयारी वस्तुको
निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक मुुद्रा आर्जनमा समेत योगदान गर्ने ।
ब) अरु मुलुकका सम्बन्धित उद्योगी, व्यवसायी र संघ, संस्थासँग सम्बन्ध स्थापित
गरी उन्नत प्रविधि, सीप, विशेष ज्ञान, लाभप्रद जानकारी एवं अनुभवहरुको आदान प्रदानका
लागि आवश्यक अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण गर्ने, गराउने ।
च) वन सम्पदाको संरक्षण, दीगो उपयोग, वृक्षारोपण र वातावरणीय सन्तुलनको
बारेमा आवश्यक ज्ञान हासिल गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय विशेषज्ञ समेत
सहभागी गराई बैठक, गोष्ठी, सेमिनार आदिको आयोजना गर्ने, गराउने ।
छ) प्रचलित कानुनको अधिनमा रही सरकारसँग वन क्षेत्रहरु लिई वृक्षारोपण
परियोजना, सामुदायिक आरक्षण क्षेत्रको स्थापना, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र अध्ययन
अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना एवं संचालन गर्ने, गराउने ।
ज) राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठान्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्था र
नेपाल सरकारसँग आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग लिई कार्ययोजना बनाउने ।
ञ) उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन नीति, नियम र निर्देशिकाहरुको
निर्माण र परिमार्जनका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
ट) महासंघले यस विधानको अधिनमा रही आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि वैज्ञानिक
पद्घति अपनाई आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।
ठ) महासंघले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा
इजाजत प्राप्त गरी मात्र आफ्नो उद्देश्यहरु कार्यान्वयन गर्नेछ ।

संगठन

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ एक गैर–नाफामूलक, गैर–राजनैतिक,
गैर–सरकारी व्यवसायिक संगठन हो । अधिकांश जिल्ला संघहरु महासंघको विधान अनुसार तथा
आफ्नै विधान अनुसार स्वायत्त रहेका छन् । यसका अतिरिक्त नेपाल प्लाईउड संघ यसको
वस्तुगत सदस्य रहेको छ भने कत्था, भेनियर, रोजिन तथा जडीबुटी लगायतका वन पैदावारमा
आधारित उद्योगहरु महासंघमा सदस्यमा आवद्ध सम्वन्धित जिल्ला संघमा आवद्ध रहेका छन् । यस
महासंघको सदस्यहरुलाई साधारण सदस्य, वस्तुगत सदस्य, एशोसिएट सदस्य, आजीवन सदस्य,
आजीवन विशेष संरक्षक, आजीवन संरक्षक, संस्थापक सदस्य र विशिष्ट सदस्य गरी विभिन्न प्रकारका
सदस्यहरुमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

साबगठनिक स्वरुप

सदस्यता
नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता रहेका वन पैदावारमा आधारित उद्यमी व्यवसायीहरु
महासंघको साधारण सदस्य हुन सक्छन् । साधारण सभाले महासंघको कार्यसमितिको चयन गर्दछ ।
जसमा निवर्तमान अध्यक्ष सहित ४१ जनापदाधिकारी तथा सदस्यहरु रहन्छन् । केन्द्रीय
कार्यसमितिले आवश्यकताअनुसार मनोनयन गरी विभिन्न समितिहरु क्रियाशील गराउन सक्नेछ ।