25 years of Excellent !!

  • fenfitnepal@gmail.com
  • Koteshwor,Kathmandu | Phone: +977 01-5147074/5147152

Madhesh Province

S.N. Name of Executive Members Position Address Mobile No.
1. Mr. Ram Kailash Prasad Sah President Dhanusa 9854020233
2. Mr. Lab Kumar K.C. Senior Vice President Siraha 9852830481
3. Mr. Sanjya Sah First Vice Chairman Dhanusa 9801607044
4. Mr. Ajay Chaudhary Second Vice Chairman Saptari 9852830563
5. Mr. Hiralal Prasad Jaisawal Third Vice Chairman Bara 9855045581
6. Mr. Balaram Nayak Secretary Dhanusa 9852833041
7. Mr. Nabin Kumar Sah Treasurer Mahottari 9854025031
8. Mr. Naresh Jaisawal Joint Treasurer Sarlahi 9844034620
9. Mr. Mo. Rafat Kamal Senior Member Dhanusa 9854020643
10. Mr. Sudha Thakur Member Dhanusa 9809696354
11. Mr. Kanchhi Maya Thing Member Bara 9849554571
12. Mr. Rabi Bhushan Tiwari Member Parsa 9855027041
13. Mr. Dinesh Kumar Shrestha Member Bara 9852820276
14. Mr. Krishna Prasad Dhakal Member Saptari 9855067831
15. Mr. Harka Bahadur Ghising Member Rautahat 9845281286
16. Mr. Jay Kishwor Sah Member Dhanusa 9814884568
17. Mr. Shyam Kumar Banjan Member Sarlahi 9801643218
18. Mr. Santosh Chapagai Member Mahottari 9851188054
19. Mr. Narendra Kumar Shrestha Member Mahottari 9854020676
20. Mr. Prameshwor Sah Member Sarlahi 9842982512
21. Mr. Dipak Kumar Sah Member Saptari 9801502862
22. Mr. Mo. Nasar Ahamad District President Saptari 9852820600
23. Mr. Dipendra Sah District President Siraha 9842825415
24. Mr. Jit Narayan Mahatto District President Dhanusa 9854023161
25. Mr. Mahesh Sah District President Mahotari 9854026108
26. Mr. Lankaman Banjan District President Sarlahi 9807860521
27. Mr. Phatta Bahadur Paudel District President Rautahat 9845159149
28. Mr. Binod Kumar Pal District President Bara